СЪВРЕМЕННА ОРТОДОНТИЯ

ИЗПРАВЯНЕ НА ЗЪБИТЕ С БРЕКЕТИ И ПРОЗРАЧНИ АЛАЙНЕРИ
Видове брекети
DamonInsignia,  Smart Clip и Clarity SL,  Брекети с лигатури,  Лингвални брекети,  Прозрачни алайнери

Дигитален ренген за зъбни снимки 2D И 3D

3D CRANEX ® осигурява отлични възможности за прецизна диагностика и комплексното лечение планиране в стоматологични клиники.  Панорамно изобразяване носи пълните данни за обща стоматологична диагностика с правилна геометрия на изображенията и разнообразна гама от панорамни програми.  3D CRANEX ® има специален панорамен сензор CMOS.
1. 2D ОРТОПОНТОМОГРАФИЯ  (ПАНОРАМНА СНИМКА)

Показва общ изглед на челюстите и зъбите.Откриват се ретинирали или допълнителни зъби,болестни състояния на зъбите,кисти,костни аномалии,възпалителни проце-си, инфекции и др.


2. Телерентгенография

Този вид рентгенова снимка се използва от ортодонтите за определяне на точен план на лечение.


3. Сегментна снимка-тези зъбни снимки показват целия зъб-от коронката до края на корена и основата на зъба.


4. Bite-Wing-чрез този тип снимки се проверява за кариес между зъбите.


5. Рентгенография на синуси ( Water’s view)

Това изследване се извършва, когато са налице симптоми на синузит или други смущения на синусите. Сактури.

Цефалометричните изображения предлагат програми за планиране на ортодонтско лечение и орална хирургия. Цефалометрична изображения е специален CMOS сензор за прожектиране на изображенията.


6. 3D

CRANEX ® 3D осигурява възможност за извършване на точен план за лечение и диагностика.  3D изображението носи по-точна информация за костните структури, счупвания, засегнати зъби и отклонения в анатомията.  С две избираеми области на оглед и две селекции на резолюция, CRANEX ® 3D съчетава диагностична точност, бързо изображение и ниска доза.


CRANEX ® 3D е с високо качество стоматологична система за образна диагностика с панорама, по избор цефалометрична и Cone Beam програми за 3D изображения.  
Денталните клиники се възползват от 3D изображенията за по-точна клинична информация за планиране на лечение.  3D изображенията дават възможност на лекарите да видят подробни анатомични структури с триизмерни реконструкции и напречно сечение на прегледа.

Получавай новини и промоции

Контакти

6100, Казанлък
ул. Цар Освободител 5
тел./факс: 0431 718 04
мобилен: 0888 714 519
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skype: tkaragenska
Ние на картата

Scroll to Top